දුම් පානය කරන්නන්ට COVID-19 ආසාදනය වීමේ වැඩි අවදානමක් ඇත

පෞද්ගලික දත්ත ඉල්ලන්න


මෙම පෝරමය පුරවා ඔබේ පෞද්ගලික දත්ත ඔබට ඉල්ලුම් කළ හැක. නැත්නම් ඔබට ලොග් වෙන්න පුළුවන් මෙහි.

ටබෙක්ස් විශේෂ ert යා මගේ විද්‍යුත් තැපෑල එකතු කර ගැනීමට මා එකඟ වන අතර එමඟින් ඔවුන් ඉල්ලා සිටි තොරතුරු මට එවිය හැකිය. වැඩි විස්තර සඳහා අපගේ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය පරීක්ෂා කරන්න, එහිදී අපි ඔබේ දත්ත ගබඩා කරන්නේ කොතැනද, කෙසේද සහ ඇයි යන්න පිළිබඳ වැඩි විස්තර ඔබට ලැබෙනු ඇත.